Solfins FARME 3D ŠTAMPAČA

Ekskluzivna Solfins ponuda paketa Farmi 3D štampača u tri različita kapaciteta proizvodnje podrazumeva kompletno rešenje "ključ u ruke":

  1. stručni konsalting za izbor tipa i kapaciteta farme 3D štampača

  2. isporuka uređaja i potrošnog materijala

  3. isporuka rešenja obračuna troškova, materijala, radnih sati 

  4. obuka operatera i menadžera laboratorije

  5. obezbeđen servis i stručna pomoć u ugovorenom vremenskom periodu

 

 

Prepoznavši potencijal 3D štampe, pre svega u industriji za razvoj i proizvodnju, Solfins je još 2013. godine investirao u stvaranje sopstvene ispitne Laboratorije za 3D štampu i reverzni inženjering gde testiramo nove modele različitih proizvođača 3D štampača i materijala za 3D štampu, 3D skenera i pratećih softverskih alata.

Naša investicija u sopstvenu laboratoriju obuhvatila je i 3D Systems MJP 2500 - zvanično najbolji 3D štampač za biznise u 2017. godini. Tako, uz standardne FFF/FDM printere, SLA printere, posedujemo i izuzetno preciznu tehnologiju multi-džet 3D štampe za vrhunsku izradu prototipova i gotovih proizvoda.

Iskustva u radu u našoj laboratoriji, kao i iskustva instalacije i implementacije tehnologije 3D štampe kod naših klijenata, želimo da iskoristimo tako što ćemo vam ponuditi i pomoći da realizujete istinsku proizvodnju za 21. vek - FARMU 3D ŠTAMPAČA za bržu, jednostavniju, čistiju, jeftiniju, fleksibilniju proizvodnju većih i manjih serija, za sopstvene potrebe ili u vidu usluga trećim stranama.