Razvoj Sunthetic solarnih punjača za mobilne u 3D štampi (studija slučaja)

Za razvoj proizvoda danas se standardno koristi pristup generativnog inženjeringa sa 3D štampom, kako bi se otklonila potreba za skupim prototipovima a dobio konačni visokokvalitetni uzorak za testiranje proizvoda koji zadovoljava estetske i funkcionalne kriterijume budućih serijskih proizvoda.

Pravi primer ovakvog pristupa jeste i razvoj potpuno novog proizvoda na tržištu - Sunthetic solarnog punjača za mobilne telefone u obliku zaštitne maske sa solarnim pločama za telefone tipa iPhone 6 i 7.

 

 

Nakon izrade 3D modela maske sa integrisanom solarnom tehnologijom, dizajn je verifikovan fizičkim modelima koji su dobijeni 3D štampom industrijskog kvaliteta. Naime, u cilju apsolutne sigurnosti u primenjivost dizajna, 3D štampa izvedena je na visokopreciznom uređaju MJP 2500 kompanije 3D Systems u Solfins 3D Laboratoriji.

Izuzetne performanse dobijenih komada na 3D štampaču MJP 2500 omogućavaju da se dobije komad koji je daleko više od "skice" krajnjeg rešenja iz serijske proizvodnje.

Jednostavno, u praksi nije moguće koristiti bilo koji štampač i bilo koju tehnologiju 3D štampe da bi se dobio istinski upotrebljiv prototip, već su za potrebe razvoja novih proizvoda iz domena industrijskog dizajna neophodni uređaji i materijali za 3D štampu koji daju realne prototipove koji se po kvalitetu mogu meriti sa klasičnim prototipovima izrađenim tradicionalnim tehnologijama (u ovom slučaju, tehnologijom brizganja plastike u kalupe).

 

 

Tehnologija 3D štampe za Sunthetic solarnu masku za mobilne primenjena je pre nego što se prešlo na izradu skupih alata za brizganje plastike, livenja prototipova i inicijalnog sklapanja u serijskoj proizvodnji. Tako je otvorena mogućnost da se uklone eventualne teško predvidive mane dizajna, ili da se prepoznaju potencijali za unapređenja.

Sunthetic je, u više iteracija u Solfins 3D Laboratoriji, radio analizu različitih varijanti i verifikaciju dizajna kako bi potvrdio ergonomiju, funkcionalnost, proveru dimenzija i proces montaže delova, to jest integracije solarne tehnologije.

Upravo tako - u ovom slučaju išlo se korak dalje! Pored same plastične maske - nosača solarne tehnologije, štampani su i svi elementi elektronskih delova kako bi se proverila uklopivost, pristupačnost, zaštićenost, itd.

 

 

Tako je, pored estetike i ergonomije, model odštampan u Solfins 3D Laboratoriji korišćen i za demonstraciju samog procesa montaže. Na taj način se 3D štampom dolazi, ne samo do konačnog prototipa proizvoda, već može unapred da se definiše i modifikuje plan proizvodnje, da se relativno precizno izračuna brzina montaže, pakovanja i distribucije, kapacitet proizvodnje, itd.

Pomoću štampača MJP 2500 kompleti sastavnih delova izrađivani su dan za danom, paralelno sa izmenama u dizajnu, i - trenutno. Na ovaj način je efikasno skraćeno vreme evolucije proizvoda od inicijalnog dizajna do modela koji će kao nulta serija biti distribuirana potencijalnim klijentima.

Želite da saznate više o primeni tehnologije 3D štampe?