ProX DMP 320

3D stampac ProX DMP 320

3D štampač za industrijsku proizvodnju

Tehnologija štampe: DMP (Direct Metal Printing)

Materijal: Titanijum,Ti6Al4V, LaserForm Ni7183, nerđajući čelik 316L3

ProX DMP 320 3D štampač je idelan za brze proizvodne cikluse i zahtevne proizvodne sisteme koji rade bez prestanka:

 • Produktivnost: Brza zamena modula štampača i brza reciklaža materijala.
 • Radni prostor 275 x 275 x 420 mm.
 • Bolje mehaničke karakteristike delova: Najniži nivo kiseonika tokom rada (25 ppm) za izutzetno čvrste delove visoke hemijske čistoće.
 • Niska cena štampe: Mali utrošak materijala, uz korišćenje pomoćnog pribora.
 • Svi materijali su obimno testirani: Hiljade sati optimizacije parametara materijala obezbeđuju predvidiv i ponovljiv kvalitet.
 • Velika raznovrsnost primene: Robustan i efikasan proces omogućava štampanje delova bez geometrijskih ograničenja.

Zašto ProX DMP 320?

 • Uz potpuno slobodan dizajn, 3D štampani delovi od metala mogu biti jači, lakši,dugotrajniji i sa boljim karakteristikama od delova proizvedenih mašinskom obradom ili livenjem.
 • Možete imati potunu kontrolu nad proizvodnjom, bez oslanjanja na specijalne komponent dobavljača. Ukoliko je potrebno, možete odštampate ceo sklop na zahtev sa što manje delova.
 • Skraćivanje vremena izbacivanja proizvoda na tržište: R&D aktivnosti, izdrada prototipova i proizvodnja - sve u istom sistemu. Uz pomoć DMP-a, vremena projektovanja i proizvodnje se značajno sktaćuju. Komplesni sklopovi za čiju izradu je potrebno stotine ili hiljade sati, mogu se odštampati za nekoliko sati ili dana.
 • Povećanje agilnosti proizvodnje: Aditivni proces proizvodnje ne zahteva pripremu alata, a time se smanjuju dodatni troškovi i povećavadobit na osnovu efikasnije proizvodnje. Moguća je laka promena dizajna proizvoda koja odgovara promeni zahteva tržišta.
 • DMP je prilagodljiv za rad u umreženom okruženju: Jednostavno se prilagođava za proizvodnju visokog obima. Centralni server kontroliše štampu, materijale, podešavanja i održavanje.
 • ProX DMP 320 poseduje izmenjive proizvodne module, u zavisnosti od izbora konfoguracije mašine, koji podržavaju brzu zamenu ili dopunu materijala.