ProX 300

3D stampac ProX 300

3D štampa metala za industrijsku primenu

Tehnologija 3D štampe: DMP (Direct Metal Printing)

Materijal: Različite vrste metala i keramike

ProX 300 3D štampač bazira se na 3D Systems revolucionarnoj Direct Metal Printing (DMP) tehnologiji štampe.

ProX 300 3D štampač nudi aditivnu proizvodnju kao opciju pri štampi metalnih proizvoda.  Najveća od svih  DMP 3D štampača sa radnom zapreminom štampe 250 x 250 x 300 mm. Poseduje automatsko punjenje materijala i sistem za recikliranje. Podržava materijale kao što su Maraging 1.2709, Stainless 17-4PH, Ti6Al4V, AlSi12.