ProJet 7000 MP

3D stampac Projet 7000 MP

Profesionalni 3D Printer

Tehnologija 3D štampe: SLA (Stereolitografija)

Materijal: Plastika različitih svojstava

ProJet 7000 MP stereolitografski 3D štampač nudi najnapredniju 3D štampu idelanu za potrebe izrade finih detalja, preciznosti i ponavljanja.
Poseduje veliku radnu zapreminu, pa omogućava štampu velikih formata ili brzu proizvodnju velikog broja delova sa savršenom završnom obradom.

Mostovi, krunice, ortopedski modeli vilice, slušni aparati su u trenutku gotovi i spremni za dalju upotebu. 
 

Softver koji dolazi uz štampač omogućava  menadžment izgradnje dela, redove čekanja, izmene delova, mogućnost automatskog slaganja i optimizacije delova.