ProJet 6000 MP

3D stampac Projet 6000 mp

Profesionalni 3D Printer

Tehnologija 3D štampe: SLA (Stereolitografija)

Materijal: Plastika različitih svojstava

ProJet 6000 MP 3D štampač bazira se na tehnologiji 3D štampe savršenoj za primenu u digitalnim dentalnim i medicinskim oblastima.

Stereolitografska (SLA) 3D printing tehnologija omogućava dentalnim i medicinskim profesionalcima masovnu proizvodnju medicinskih uređaja, posebno kod masovne proizvodnje kao što su slušna pomagala ili dentalni modeli. Stereolitografija je idealna tehnologija za kreiranje preciznih delova  visokog kvaliteta. VisiJet SL Clear materijal ima sertifikat USP Class VI što ga čini idelanim za primenu u proizvodnji medicinskih uređaja


Uz štampač dolazi softver koji omoguaćava laka podešavanja, nadgledanje, slaganje i optimizaciju delova...