Seminar 3D štampa i softverska rešenja na Mašinskom fakultetu u Beogradu

Solfins je predstavio najnovije trendove iz oblasti 3D štampe i reverznog inženjeringa na seminaru na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Posebno interesantan deo seminara bila je demonstracija 3D štampe koja se odvijala uživo paralelno sa seminarom.

 

Preuzmite brošuru o Solfins Laboratoriji za 3D štampu i reverzni inženjering sa posebno izdvojena dva najreprezentativnija 3D štampača iz ponude Solfinsa:
 

 

Sa predavanja Solfinsa na Mašinskom fakultetu u Beogradu

 

Program seminara

 

1. Simbioza 3D štampe i CAD softvera:

  • 3D štampa uživo sa dve različite tehnologije
  • Uživo skeniranje dela i reverzni inženjering sa kontrolom kvaliteta
  • Od fizičkog do 3D modela u nekoliko koraka

 

2. Veza 3D softvera i aditivnih tehnologija za proizvodnju:

  • 3D štampa i funkcionalni generativni dizajn u Catia i SolidWorks softverima
  • Ostvarenje funkcije kroz proces projektovanja

 

3. Platforma za upravljanje projektima u akademiji:

  • povezivanje projekata i institucija
  • praćenje dokumentacije
  • softvei za analizu i projektovanje.

 

4. Najnovija 3D Experience platforma!

 

5. Uspešni primeri iz Srbije - Dobar mašinac je uvek tražen!