Markforged industrijski 3D štampači za kompozite i plastiku

Markforged industrijska 3D štampa kompozita i plastike

3D štampači za funkcionalne prototipove i proizvodnju odmah upotrebljivih alata, steznog pribora, kontrolnika sa još većom radnom zapreminom!

Tehnologije 3D štampe:

FFF (Fused Filament Fabrication) za termoplastične materijale

CFF (Continuous Filament Fabrication) patentirana originalna Markforged tehnologija za 3D štampu kompozita

Materijali: Onyx (najlon sa mikro karbonskim vlaknima), Nylon i Fiberglass, Carbon Fiber, Kevlar, HSHT Fiberglass.

Modeli: X3, X5, X7

Serija industrijskih Markforged 3D štampača za kompozite namenjena je za direktnu upotrebu proizvedenih komada koje, pored značajno veće radne zapremine u odnosu na desktop verzije Markforged štampača, odlikuju izuzetan kvalitet, čvrstoća i dugotrajnost, kao i srazmerno niska nabavna cena i kontinuirane uštede u eksploataciji.

Markforged 3D štampače za industriju koriste kompanije različitih veličina i oblasti poslovanja - auto-industrija, tekstilna industrija, hemijska industrija, elektro-industrija, alatnice, livnice...

Svakodnevnu dugotrajnu eksploataciju garantuje izuzetno kvalitetna izrada samog uređaja i svih njegovih komponenti.

Specifikacija

 • Radna zapremina: 330 x 270 x 200 mm
 • Minimalna dimenzija komada: 1,6 mm
 • Minimalna dimenzija detalja: 0,8 mm
 • Minimalna dimenzija zida komada sa dodatim vlaknima: 2,6-3,0 mm
 • Debljina sloja (min): 100 mikrona default, 50 mikrona minimum - Onyx: 50, 100, 200 Micron / Kevlar & FiberGlass: 100 Micron / Carbon Fiber: 125 Micron
 • Materijali za štampu: Onyx, Nylon i Fiberglass, Carbon Fiber, Kevlar, HSHT Fiberglass
 • Print bed technology: 3 Point, Kinematic coupling. Flat to within 80 microns
 • Dimenzije štampača (BxTxH): mm
 • Dizna/brizgaljka: Plastic/Nylon = 0.4mm / Fiber = 0.9mm
 • Prečnici vlakana: Kevla, Fiberglass = 0.34mm / Carbon Fiber = 0.38mm / Plastic & Nylon = 1.75mm
 • Masa štampača: 23 kg
 • Tehnologija: FFF(Fused Filament Fabrication)

Karakteristike komada

 • Ultimate Tensile Strength: 590 MPa (19.0x ABS, 16.4x Onyx)
 • Max Flexural Stiffness: 22 GPa (10.7x ABS, 7.6x Onyx)

IZABERI SVOJ Markforged 3D ŠTAMPAČ: