HP rešenje za industrijsku proizvodnju 3D štampom

Nekoliko godina očekujemo da HP, jedna od najvećih kompanija u domenu proizvodnje računarskog hardvera i klasičnih štampača, uđe na tržište 3D štampe. Ovog proleća neizvesnosti više nema: predstavljena je paleta 3D štampača koji će od jeseni 2017. biti u prodaji.

 

 

Međutim, suština HP-ovog rešenja ne leži samo u prilagođavanju tehnologije štampi u tri dimenzije, već u rešenju kompletnog koncepta prema potrebama industrije. Koncept podrazumeva paletu štampača razvrstanih po dimenzijama radnih površina, modularna rešenja za dopune štampača, integrisane uređaje za čišćenje i ponovnu upotrebu neiskorišćenog potpornog materijala...

 


 

PRVI UZORCI
HP 3D ŠTAMPE
U SRBIJI

FOTO: uzorci u vitrini
na štandu Solfinsa
na Sajmu tehnike 2017

 


 

Na sve to, od početka je zadat još jedan cilj - 3D štampa za industrijsku proizvodnju velikih serija. Ovo podrazumeva optimizaciju uređaja za mogućnost modularnog proširivanja proizvodnih kapaciteta, građenja farme 3D štampača industrijskih razmera, potpunu automatizaciju proizvodnog pogona sa samohodnim uređajima i automatskim čišćenjem, dopunom i puštanjem u rad, itd.

Zanimljivo je i to da je HP za sada ponudio samo jedan materijal za štampu, ali je ostavio hardversku platformu otvorenom i pozvao velike hemijske kompanije da ispitaju tehnologiju, razviju paletu novih materijala i, nezavisno od HP-a, ponude je na tržištu.

Da li je HP požurio? Hm... Na primer, 3D štampa zupčanika prečnika 3-5cm na njihovim štampačima danas ostvaruje ciklusno vreme od 3 minuta po zupčaniku.