Geomagic Design X

3D softver Geomagic Design X

Alat za reverzni inženjering

Geomagic Design X je najsveobuhvatniji alat za reverzni inženjering u industriji, kreira editabilne solid modele kompatibilne sa večinom standarnih CAD softvera. Tako kreiran CAD model je spreman za proizvodnju. Kreirajte objekte koji ne mogu biti kreirani bez reverznog inženjeringa kao što su unikatni delovi, delovi koji zahtevaju savršeno uklapanje sa ljudskim telom, itd.

 

Funkcionalnosti

 

 

  • Importovanje u sve veće CAD softvere - SolidWorks, SolidEdge, Inventor...
  • Štedi dane ili nedelje pri dizajnu proizvoda
  • Potpuna integrisanost sa Geomagic Capture skenerima
  • Kompatibilan sa drugim hardverskim uređajima
  • Poržava preko 60 formata fajlova 
  • Izuzetan u radu sa velikim oblcima tačaka i generisanju mreže, spajanje više oblaka tačaka, procesiranje podataka i fino podešavanje
  • Opcije za brzu reparaciju mesha-mreže (popunjavanje rupa, optimizacija, poravnavanje...)
  • ...i još mnogo toga