Geomagic Capture

3D skener Geomagic Capture

Geomagic Capture

Uvozi fizički objekat direktno u CAD, ubrzava proces razvoja proizvoda, automatizuje proces kontrole kvaliteta. Ovaj 3D skener je moćan i široko primenljiv u različitim industrijskim granama.  Po želji može biti fiksiran ili ga možete korstiti ručno. Sa ProPack koferom omogućen je siguran transport. Geomagic Capture postoji u dve varijante - Capture i Capture Mini, i oba dolaze sa intuitivnim inženjerskim Geomagic softverom za precizno dizajniranje, skeniranje i kontrolu kvaliteta.

Zašto Geomagic capture?

  • Ubrzava dizajn, kontrlo kvaliteta a time i izbacivanje proizvoda na tražište
  • Uvozi fizičke objekte u CAD software
  • Obnavlja oštećene ili izgubljene podatke u CAD fajlovima, verifikuje dimenzije - omogućava potpunu pripremu za proizvodnju! 
  • Omogućava i olakšava uvođenje inovacija u proizvode
  • Štedi novac i povećava efikasnost.
  • Geomagic Capture ProPack omogućava hands-free skeniranje od 360 stepeni, kao i poseban kofer za siguran prenos.