3D Print uputstvo

Materijali za svaku primenu

Od jednostavne ABS plastike u plemenitih metala, pa sve do  keramike ili šećera, naši 3D štampači koriste  materijale sa savršenim svojstvima za naučnike, inženjera, proizvođače, istraživače, lekare, nastavnike, učenike i hobiste. Nudimo izbor od  više od 100 materijala različitih svojsatav kao što je otpornost na toplotu, fleksibilnost, transparentnost ili zatezne čvrstoće. Za izradu prototipova, kalupa ili  krajnjih proizvoda od plastike, metala, drveta, gipsa, u ful koloru ili jednobojne, prozirne ili ne, čvrste ili elastične...

Tehnologije 3D štampe 

SLS tehnologija

CJP

MJP

SLA

FTI