ProJet 7000 HD

3D stampac Projet 7000 hd

Profesionalni 3D Printer

Tehnologija 3D štampe: SLA (stereolitografija)

Materijal: Plastika različitih svojstava 

ProJet 7000 HD 3D štampač je idelan za aero i auto industriju, tešku mašineriju, potrošačke proizvode, industrijske dizajnere,  medicinske uređaje... Materijali poseduju sve osobine ABS materijala, npr. neki su otporni na temperatire do 130oC i dozvoljavaju direktno kreiranje casting patterns za livnice. VisiJet SL Clear poseduje USP Class VI sertifikat, što ga čini idelanim za proizvodnju medicinskih proizvoda, posebno onih u masovnoj proizvodnji.   

Softver koji dolazi uz štampač omogućava  menadzment izgradnje dela, redove čekanja, izmene delova, mogućnost automatskog slaganja i optimizacije delova.