ProJet 6000 HD

3D stampac Projet 6000 HD

3D štampač za proizvodnju

Tehnologija 3D štampe: SLA (Stereolitografija)

Materijal: Plastika različitih svojstava (sličnih performansa kao ABS i PP)

ProJet 6000 3D štampač koristi stereolitografsku tehnologiju za kreiranje preciznih delova i prototipova savršenog oblika. ProJet 6000 3D štampači dostupni su u 3 modela: SD, HD i MP, sa maksimalnom radnom zapreminom za štampanje od  250 x 250 x 250mm, preciznošću od 0.025 – 0.05mm i veoma velikom brzinom štampe. Uz svaki štampač dolazi softver koji omoguaćava laka podešavanja, optimizaciju, nadgledanje, slaganje i optimizaciju delova.