Besplatni softver za 3D štampu - 3DXpert za SolidWorks

Kompanije 3D Systems, najveći proizvođač aditivnih tehnologija, i SolidWorks, predstavili su novi plod svog partnerstva - specijalizovan softver za upravljanje procesom metal 3D štampe 3DXpert, sada je dostupan na klik iz SolidWorks 3D CAD interfejsa, potpuno besplatno za SolidWorks korisnike.

 

Reč je o DFAM alatu (Design for Additive Manufacturing), komplementarnom sa SolidWorks softverom, pomoću kog možete da analizirate, pripremite i optimizujete komade za 3D štampu.

DFAM softver služi da dodatno optimizuje dizajn komada tako da ga maksimalno pripremi za konkretnu primenjenu tehnologiju 3D štampe, da iz komada "izvuče" najbolje osobine, da obezbedi veću preciznost u toku štampe, i na kraju da isporuči kvalitetniji komad. 

 

Prednosti korišćenja 3DXpert softvera:

 • nema potrebe da se dizajn "seli" napred-nazad kroz nekoliko softvera dok se ne uskladi sam dizajn sa mogućnostima 3D štampe
 • stvara se jednostavan linearan radni proces (workflow) u matrici - SolidWorks-3DXpert-3D štampa.

 

U takvom, pojednostavljenom procesu, 3DXpert na sebe preuzima sve one zadatke koji nisu pripadali "ni tamo ni ovamo", pa su neki problemi rešavani u softveru štampača kroz podešavanja, oni veći vraćani ponovo u CAD softver, i tako nekoliko puta ukrug kod bilo kog kompleksnijeg dela, ili onda kad se insistira na što višem kvalitetu štampanog komada.

Konkretno, 3DXpert će odratiti sledeće zadatke:

 • jednostavan prenos fajlova na klik iz SolidWokrs interfejsa - bilo solid modela i mreže
 • pozicioniranje komada u okviru radne zapremine vašeg 3D štampača kako bi se skratilo vreme štampe, neophodna podrška (support) za štampu, i iskoristljivost radne zapremine
 • optimizacija komada direktnim modeliranjem, parametarski, ili hibridno kako bi se deo prilagodio procesu 3D štampe
 • kreiranje mrežastih površina i strukture (lattice) kako bi se smanjila masa komada i potrebna količina materijala, ali u isto vreme i zadržali zahtevi u vezi sa površinom
 • automatsko podešavanje mrežastih površina pomoću "naslednih" parametarskih CAD alata
 • analiza i kreiranje podrške (support) za proces 3D štampe kako bi se zadržala pravilna geometrija samog komada
 • konfiguracija podrške (support) za jednostavnije odvajanje komada nakon završetka procesa 3D štampe.

Na klik iz SolidWorks okruženja do 3DXpert alata

Pozicioniranje komada za optimalnu štampu

Optimizacija površina i strukture štampanog komada

Kreiranje odgovarajuće podrške za 3D štampu

 

Kako radi integracija 3DXpert i SolidWorks softvera:

 • vaš SolidWorks CAD model na jedan klik prebacite u 3DXpert
 • 3DXpert vam daje širok spektar jednostavnih a efikasnih alata za analizu, pripremu i optimizaciju dizajna za aditivnu tehnologiju proizvodnje. 

Sa 3DXpert besplatnim dodatkom za SolidWorks dobijate kvalitetniju 3D štampu, bolje delove, i mogućnost da iskoristite sve prednosti aditivnih tehnologija.

Svi korisnici SolidWorks 3D CAD softvera koji imaju licence na održavanju (bez obzira na paket - Standard, Professional, Premium), mogu da preuzmu 3DXpert direktno sa sajta 3D Systems.

Klijent ste Solfinsa sa SolidWorks licencom na održavanju? Preuzmite besplatno 3DXpert >