3D štampa - auto industrija

Kompanija: TAKATA PlasTec, Nemačka

Delatnost: Kreiranje plastičnih delova za auto-indutsriju

3D štampač u upotrebi: German RepRap X1000

Rezultat: Upotreba German RepRap 3D štampača omogućila im je da znatno smanje cenu i vreme proizvodnje. Zahtevano je da uzorci budu brzo i jeftino izrađeni kako bi ih klijent koristio za proveru svojih koncepata.